Sikkerhet: I en spørreundersøkelse i Fædrelandsvennen lørdag 11. november svarer 94 prosent at en burde ha overvåkningskameraer på de mest voldsutsatte stedene i Kvadraturen.Venstre mener at en slik overvåkning griper inn i personvernet på flere måter, men hensynet til personvernet må imidlertid veies opp mot andre beskyttelsesverdige hensyn.I dag er det Datatilsynet som fører tilsyn med og håndhever reglene på dette området. Tilsynet har imidlertid ikke kapasitet til å følge opp disse oppgavene. Dette er grunnen til at tidligere justisminister Odd Einar Dørum har tatt et initiativ i denne saken. Venstre mener at hensynet til det lokale selvstyret taler for at det bør være opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvordan personvernhensyn skal avveies mot andre kryssende hensyn.Venstre vil derfor endre personopplysningsloven slik at kommunene gis tilsynsansvar for kameraovervåkning og til å bestemme om en slik overvåkning skal være konsesjonspliktig.Øystein GrøntoftLeder Kristiansand Venstre