Utbygging: Lund var en del av Kristiansands byutvikling for 50 — 60 år siden. For oss som vokste opp her i de årene, har jeg tenkt meg hvordan kommunen arbeidet. En stor del av innbyggerne hadde identitet til kysten, i næring og fritid, som vi også har i dag. Dette ga tydelige beslutninger og håndfaste resultater for hva politikerne og noen få byingeniører hadde å gjøre, nå som byen vokste. Alle kunne ikke bo ved kysten; de nye boligene ble trukket opp, bak svabergene («fjellane») på Galgeberg, ytre Kuholmen og Bertes med båtplasser. Vi kan si at de helt bakerst i køen på Lund skulle ha lik tilgang til gaven ved kysten.Randesund er lik Lund; en kystnær bydel av Kristiansand i en sterk utbyggingsfase i våre dager. Gjennom Fædrelandsvennen kunne vi nylig lese (25. oktober) at den siste «indrefileten» i Randesunds skjærgård, ved Kongshavn bygges ut. Et feriesenter, som helt sikkert blir bra og er viktig. Investorene gjør sin jobb.Men politikerne bør være våkne for at en stor del av den nye befolkningen i stor-Randesund får en vanskelig tilgang til svaberg og hav. Det er ikke like naturlig som under utviklingen av Lund bydel i sin tid, å tenke på felles verdier.Griseflaks at Randøya kanonfort ikke ble utbygd. Med en gangbro over Stokksundet fra Kirkevika (indrefileten) til Stokken binder og gjør vi noe av det vakreste av det vakre i Sørlandets skjærgård tilgjengelig for hele befolkningen.Roald JohannessenKristiansand