Studien som gjorde at forskerne identifiserte genet SEPS, er den største genetiske kartleggingen som noen gang er gjort i forbindelse med svangerskapsforgiftning. Den omfatter 1139 kvinner med svangerskapsforgiftning og en kontrollgruppe på 2269 gravide kvinner. Her har trondheimsforskerne samarbeidet med miljøer i Australia og Texas. Men det som har gjort studien mulig, er dataene og biobanken i HUNT (Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag), i tillegg til medisinsk fødselsregister.