Stoppet buss etter røykutvikling

Røykutvikling i en vifte førte til at alle passasjerene i en rutebuss måtte ut av bussen på Vikeland i Vennesla.