• RIKSVEI 9: Fylkesordfører i Aust-Agder, Laila Øygarden, gledet seg over å kunne åpne ny parsell av riskvei 9, Ose - Tveit. Byglandsordfører Knut A. Austad (tv), trafiksjef i Statens Vegvesen, region sør, Gunnar Lien og Bykleordfører Kay Jeiskelid håper også på mer vei. FOTO: Johs. Bjørkeli

Gledet seg over ny veistrekning på riksvei 9

58 millioner kroner har den 4,9 kilometer lange veistrekningen på riksvei 9 som fylkesordfører Laila Øygarden åpnet i Bygland i dag kostet.