• TRAFIKKLYS: Vegvesenet vil sette opp to trafikklys på Vågsbygdveien for å få bedre flyt i trafikken på veien. FOTO: Arkivfoto

Trafikklys mot snillhet

Distriktssjef i Statens vegvesen, Johan Mjaaland, vil sette en stopper for velmenende sjåfører som slipper biler inn fra sideveiene på Vågsbygdveien.