Skattetoppen i Kvinesdal

Fædrelandsvennen gjengir opplysningene i skattelistene slik vi mottar dem fra Skatteetaten. Erfaringsmessig vet vi at feil kan forekomme, dessuten kan behandling av skatteyters klage gi senere endringer i enkelte tilfeller.