• OVERSVØMMELSE: Dette bidet er tatt da resepsjonsbygget ved Nidelv Camping ble redusert til en øy for noen år siden. FOTO: Lars Hoen

Flomvarsel for Aust-Agder

Vannføringen i enkelte vassdrag i Aust-Agder og på Østlandet kan i morgen og onsdag komme opp i nivået for femårsflom.