Ruset sjåfør i hver fjerde dødsulykke

I 28 prosent av dødsulykkene på Sørlandet er rus en medvirkende årsak. De siste fem årene har så godt som alle ruspåvirkede sjåfører i dødsulykker vært menn.