• FOTO: Scanpix

Frykter bygg kan rase sammen

Kristiansand Eiendom holder kontinuerlig oppsikt med kommunale bygg. Enorme snømasser truer byggene.