LO-leder Flåthen virket tilfreds i går da han møtte Aftenposten og andre medier på toppen av LO-bygget. Han sier at oppgjøret er en seier for LO.— Men oppgjøret er jo også en personlig seier for deg?- Dette er et kollektivt arbeid. Jeg har 30-årsjubileum som forhandler i år. Det å ha en enstemmig forhandlingsdelegasjon bak seg - med så kompliserte spørsmål i potten - er en seier i seg selv, sier LO-lederen. - Dette var så komplisert at det kunne gått gæernt, sier Flåthen.- Holder AFP-ordningen også etter et mulig maktskifte i Stortinget?- Ja, det mener jeg absolutt. Den nåværende regjeringen har gitt garantier og forpliktelser som - satt på spissen - varer helt frem til 2050-2060. Det har vært to forlik i Stortinget som fastslår at AFP skal videreføres, men tilpasset den nye folketrygden.Men jeg er veldig glad for at vi hadde en rødgrønn regjering mens vi forhandlet.- Ja, vil dette øke sjansene for en rødgrønn seier i 2009, tror du?- Jeg tror at LO-medlemmene vil registrere at denne regjeringen har levert veldig bra i AFP-sammenheng. Så får vi se hvilken effekt det vil gi.- Blir det full omkamp om AFP i 2017?- Vi får jo tross alt en ny folketrygd og en ny AFP-ordning. Det har vært viktig for oss å overvåke dette nye systemet hvert år sammen med arbeidsgiverne og Regjeringen, og så evaluere det i 2017. Så får vi se, da, hvordan situasjonen er så langt frem. Den vil være annerledes enn i dag. Det nye folketrygdsystemet har helt andre opptjeningsregler og -effekter. - Men kan det bli full omkamp i 2017 også om levealdersjusteringen og AFP?- Levealdersjusteringen er jo vedtatt i Stortinget, og blir innført. Men vi har jo en garanti helt frem til den nye folketrygden er fullt ut innført i 2025. Vi må vurdere situasjonen. Et spørsmål kan bli: Er det behov for å øke ytelsene? - Hva sier du til kritikerne fra Trøndelag og andre steder som er skeptiske til oppgjøret?- Det er alltid noen som vil være imot. Det er ikke så overraskende at de som har vært kritiske, fortsatt er det. - Hva sier du til kritiske røster blant studenter som sier de må betale regningen for AFP?- Ungdom kan i dag allerede nå starte opptjeningen til sin individuelle AFP-pott, så sant de vil organisere seg. Og den potten blir så høy at når den kan legges på toppen av en fremtidig folketrygd, vil de se at systemet gir store muligheter. Det er også fleksibelt for de unge, sier Flåthen.Til helgen satser LO-lederen på litt jobb - og tid til barnebarna. - Vi spiller kort. Jeg taper alltid. Det synes de er j... moro. Tekst: Ulf Peter Hellstrømulf.petter.hellstrøm@aftenposten.no