150.000 kroner i bot

Entreprenørselskapet Bul Sachsen Gmbh som sprengte steiner over en skoleklasse og skadet en niåring ved Kaldvell i fjor, vedtar en bot på 150.000