Kultur og penger: Hvorfor operahus og ikke andre ting? Mange milliarder kroner er brukt på et operahus som står midt i Oslo klar til bruk{hellip} men var det riktig å bruke alle de pengene på dette? Jo da{hellip} mange i landet interesserer seg for opera, men er dette en god nok grunn til å bygge et stort operahus? Skoler og barnehager i Norge er snart falleferdige, og veldig lite brukelige. Aldershjem trenger mer omsorg for eldre og flere sykepleiere som kan hjelpe dem med å få en bedre hverdag. Men vil folk jobbe med dette hvis de ikke får nok betalt? Dessuten er det ikke så veldig innbydende å begynne på en falleferdig skole som er lite trivelig. Derfor lurer jeg på hvorfor disse pengene gikk til et stort operahus som bare noen få bruker en sjelden gang? Aldershjem, barnehager og skoler burde vel kanskje vært litt høyere prioritert?Adele GrosåsOddemarka skole