• FOTO: Johs.Bjørkeli

Flomvarsel i Aust-Agder

Snøsmelting og store mengder med nedbør ventes å føre til flom i vassdragene i Aust Agder de kommende dagene.