• 14 PLASSER: Strømme omsorgssenter har 14 beboere. Seks av dem har ikke tilknytning til bydelen. Sykepleier Ingebjørg Hauge (bildet) og leder Marit Stoveland er glade for at Randesund planlegges med nye sykehjem. FOTO: FRODE LINDBLOM

Mangler sykehjemsplasser i Kristiansand

For å møte eldrebølgen må Kristiansand bygge ut hjemmetjenesten og åtte nye sykehjem. Randesund venter.