• FOTO: Jon Anders Møllen

Brannens tapere får hjelp

Skogeierne i Froland vil få støtte av Agder-Telemark Skogforening for å få skogsdriften tilbake på rett kjøl.