• Lars Martin Gimse FOTO: Lars Martin Gimse

Fisker i ulykke på land- nektes erstatning

Fiskeren Henning Tønnessen fra Borhaug skadet seg stygt i en ulykke da han kjørte fisk til et mottak i Mandal. Men fordi skaden skjedde på land nektes fiskeren yrkesskadeerstatning.