Mener batteriproduksjon kan bli Norges nye «olje»

foto