• Fra venstre: Norunn Tveiten Benestad (H), Gisle Meininger Saudland (Frp), Åshild Bruun-Gundersen (Frp), Ingunn Foss (H), Torhild Bransdal (KrF), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Svein Harberg (H), Tellef Inge Mørland (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Kari Henriksen (Ap). FOTO: Arkivfoto

Her er Sørlandsbenken – fire av dem er nykommere

Fire nye stortingsrepresentanter fra Agder er klare for Stortinget. Gisle Meininger Saudland (30) blir ukependler mellom Oslo og familien i Flekkefjord.