• Ragnhild Bergstad Qvalben (t.v.) og Vibeke Vesthus håper å kunne videreføre rehabiliteringstilbudet de driver under navnet Levende Gård. Her sammen med villsauene. FOTO: Reidar Kollstad

Ikke penger til kreftrehabilitering

Et rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i Høvåg i Lillesand står i fare for å måtte avvikle fordi ingen offentlige instanser vil bevilge penger til videre drift.