Mangler systemer

Grimstadskolene har et bra inneklima, men kommunen og rektorene mangler systemer for å påse at regelverk og rutiner overholdes.