Lokalt

Antall busspassasjerer må øke med 4,8 mill

foto
Planen for kollektivsatsingen er bedre tilbud på de rutene som er populære i dag. Målet er bedre tilbud både i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand. Her er Ruben Flak på vei inn i bussen på vei til Songdalen. Foto: Kollstad, Reidar