Dette er historien om to unge sjømenn fra Kristiansand. Den ene overlevde to forlis. Den andre tilbrakte sitt liv som høvding på Tonga.