• BEKYMRET: Både oppvekstdirektør Arilkd Rekve og oppvekststyrets leder Mette F. Roth (H) er bekymret for det høye sykefraværet i de kommunale barnehagene i Kristiansand. FOTO: Torstein Øen

73 barnehageansatte syke hver dag

Kristiansand kommune har diskutert å kjøpe privat helseforsikring for å få ned sykefraværet i barnehagene.