• TIL FJELLS IGJEN: Etter måneder alene i vinterfjellet var lammet som Ingmar Aasen fant, ganske så magert, men likevel i brukbar form. Eter noen uker blant årslam og mødrene deres hjemme på garden i Valle, bærer det til fjells for tøffingen igjen. Nå er formen flott. FOTO: Johs. Bjørkeli

Det tøffeste lammet i flokken

Dette lammet overvintret i Setesdal Vesthei. Og nå bærer det snart til fjells igjen.