• KOMMER I SKYGGEN: Plansjef Eivind Mauland mener Vennesla kommer i skyggen av store veiprosjekter i landsdelen. For utviklingen av Vennesla mener han fylkesveiene i kommunene må utbedres. Skrekkeksemplet er Ålefjærveien. FOTO: Frode Lindblom

- Hovedveiene i Vennesla er for dårlige

Vennesla-ordfører Torhild Bransdal mener noe straks må gjøres med kapasiteten på Venneslaveien og standarden på Ålefjærveien.