• ALVORLIG: - Det er en risiko når forkortelser ikke er standardiserte eller i vanlig bruk, sier fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus. FOTO: Reidar Kollstad

Lege misforstod forkortelse i pasientjournalen

En pasient med pågående hjerneslag, ble feilbehandlet ved Sørlandet sykehus fordi legen misforstod en forkortelse i journalen.