• Aktor, førstestatsadvokat Dennis Danielsen, i samtale med forsvareren, advokat Sveinung Søndervik Johnsen, før saken startet onsdag morgen. FOTO: Hallgeir Oftedal

- Blir drakamp om straffeutmålingen

Den tiltalte etter drapet i Mandal i juli i fjor har erkjent forholdet. Straffesaken kommer derfor i stor grad til å handle om hvilken straff den tiltalte skal ha.