• IVRIG DISKUSJON: Det var stort engasjement da Stortingspolitikerne Svein Harberg og Elisabeth Aspaker besøkte Møglestu videregående. Til venstre ordfører Arne Thomassen, til høyre avdelingsleder på Møglestu Jan-Ludvig Levinsen. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

Gode resultater med praksisplasser

Gode resultater med utplassering i praksis var tema da stortingsrepresentantene Svein Harberg og Elisabeth Aspaker besøkte Møglestu videregående i Lillesand mandag.