• 500 IKKE SNAKKET MED: Nav-leder i Kristiansand, Elisabeth Engemyr varsler sosialhjelp for cirka 15 prosent av de 1200 kristiansanderne på avklaringspenger. 500 av dem har ikke Nav snakket med på over tre år. FOTO: Tore André Baardsen

Nav har ikke fulgt opp 500 klienter på over tre år

1200 kristiansandere vet ikke hva fremtiden bringer når Navs arbeidsavklaringspenger opphører. Rundt 500 av dem har ventet i over tre år på å få et svar fra Nav.