• Tirsdag morgen åpnes Vesterveibroa i Kristiansand for trafikk i tre felt. Hovedhensikten med ombyggingen er å ta imot trafikk fra Vågsbygdporten, der det østgående løpet åpnes i desember. FOTO: Tormod Flem Vegge

Nå åpnes tre felt på Vesterveibroa

Tidlig tirsdag morgen åpnes det tredje feltet på Vesterveibroa for trafikk.