• KrF ber om en miljøundersøkelse ved alle omsorgsinstitusjonene i Lillesand, etter å ha mottatt flere henvendelser om kritikkverdige forhold. Bildet er tatt ved Lillesand bo- og aktivitetssenter, hvor behandlingen av en pasient har blitt gjenstand for en tilsynssak mot Lillesand kommune. FOTO: Erlend Olsbu

Ber om granskning av eldreomsorgen

Etter en rekke tilbakemeldinger om kritikkverdige forhold ber KrF om en kartlegging av tilstanden i eldreomsorgen i Lillesand.