• SJABLONG: Her er Gro Stenstvedt (14), Linnea Avtjern (14) og Vilde Qvalben (15) i full sving med å spraye seg selv på skoleveggen. Først tok de foto som de behandlet på data. Deretter tegnet de av på papir og skar ut til sjablonger. FOTO: Helge Corneliussen

Fikk lov til å tagge på skoleveggen

12 elever på Høvåg skole har lært seg sjablongkunst. I tre dager fikk de boltre seg med spraymaling på veggene.