• VESTERVEIBROEN: Statens vegvesen vil bruke mellom seks og åtte millioner kroner på å etablere tre kjørefelt på Vesterveibroa, inkludert ny asfalt. FOTO: Tormod Flem Vegge

Ekstra kjørefelt på Vesterveibroa

I løpet av høsten legger Statens vegvesen om fra to til tre kjørefelt på Vesterveibroa.