• SAMTALEROM: Enhetsleder Maja Hareide Holt ved Lindrende enhet på Senter for kreftbehandling har ikke erfart at det er store forskjeller i måten menn og kvinner snakker om symptomer og smerter på. FOTO: Torstein Øen

- Kvinnelige sykepleiere feiltolker menn

Menns taushet om symptomer og sykdom, kan ramme liv og helse. Kvinnelige sykepleiere feiltolker mennene, mener forsker.