• VIL RIVE HUSET: Gun Berit Jonassen risikerer å bli tvangsflyttet fra huset sitt i Hånesveien 3. Vegvesenet ønsker å rive huset, den doble garasjen og stabburet i hagen for å bygge sykkelsti. FOTO: Kjartan Bjelland

2006: Huset revet til fordel for vei2013: Vil rive det nye huset for sykkelsti

For sju år siden ble Gun Berit Jonassens hus i Hånesveien revet på grunn av veiutbygging. Nå vil Veivesenet rive hennes nye hus for å bygge sykkelekspressvei.