• Den svenskregistrerte bilen som den poslke smugleren brukte var spesialbygget, og er begjært inndratt. FOTO: Tollergion Sør-Norge

Smuglerbilen var spesialbygget

Bilen til den polske smugleren som tollvesenet tok ved Søgnesletta torsdag var spesialbygget for smugling.