• Janne Fardal Kristoffersen vil nå gå i dialog med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for å få til en firefelts vei mellom Fardal og Livold. FOTO: Jarle R. Martinsen

– Nå må vi evne å tenke fremtidsrettet

Lindesnesordfører Janne Fardal Kristoffersen vil ikke ha tofelts vei og bro på E 39 Fardal, men firefeltsvei. Onsdag sendte hun derfor brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.