• STENGES: Anleggesveien inn til Urar i Bykle kan bli stengt fordi den leder for mye folk inn i villreinens rike. FOTO: Johs Bjørkeli

Villreinen kan stenge fjellvei i Bykle

Villreinens kår kan stenge den populære anleggsveien mellom Bykle og Urar.