• Linjedirektør Odd Grønberg ønsker å gi pengene tilbake.

Opplyser ikke om aldersvilkår

Color Line hevder 18-åringene burde vite at de ikke kunne ta med sine mindreårige småsøsken. Men alderskravet står ikke omtalt i vilkårene ved bestilling.