• Utbedrer: - Vi undersøker og kartlegger veien for telehiv og sprekker nå, som vi utbedrer før vi skal asfaltere fra Hægeland og ned mot Skarpengland i høst, sier Rune Galteland, byggeleder drift og vedlikehold i Statens Vegvesen. FOTO: Torstein Øen

Rv 9 utbedres og asfalteres

Riksvei ni mellom Hægeland og Skarpengland utbedres for telehiv og får ny asfalt i høst.