Gir 300.000 til do

Offentlig toalett i Ny-Hellesund får tilskudd.