grimstad: Det som imidlertid synes å være dårlig kjent, er at vi kan tilby slike søkere ekstraundervisning i realfag i løpet av første studieår og første sommerferie, slik at de kan begynne her allikevel, sier dekanus Alf Holmelid ved HiA's Avdeling for teknikk i Grimstad. Holmelid opplyser at opplegget egentlig tilsier ekstra mattelæring i sommerferien før studiestart, men ettersom den er ugjenkallelig forbi, vil det bli kompensert med kursing utover i studieåret.