MANDAL: Når undervisningsutvalget torsdag skal ta stilling til hva som bør prioriteres av prosjekter innen skoleverket, vil de se at skolesjefen har satt fjerning av rullestolrampen på Furulunden skole foran brannsikring ved Blomdalen ungdomsskole.I kommunen er behovet sterkt for å få saken om veggmaleriet ut av verden. Om politikerne derimot vil prioritere dette, gjenstår å se. Blant annet må de folkevalgte i undervisningsutvalget lete etter penger nå som nok en klasse ved Ime skole er sprukket. Det betyr ekstrautgifter på 570.000 kroner. Formannskapet har sagt nei til å bevilge disse pengene til skolen.På investeringsbudsjettet har skolesektoren bare 1,8 millioner kroner. Summen er øremerket Vassmyra skole som sliter med store inneklimaproblemer.Listen over investeringer som må gjøres er imidlertid lanf. Skolesjefen har satt Vassmyra ungdomsskole på fjerde plass.Øverst står ny heis på Ime skole. En funksjonshemmet elev begynner her til høsten, dermed kreves det heis. Prisen er 400.000 kroner. Rullestolrampen på Furulunden skole er prioritert som sak nummer to.