Hemmelighetskremmeri om ny helse- og sosialdirektør