Retter kritikken helt til toppen: – Tar ikke inn over seg endringen i elevmassen

foto