Derfor får ikke Pirelli Benestad lov til å være lege

foto