Lokalt

Vil spare flere hundre mill. kroner: Søgne-kloakk kan bli ført i rør til Odderøya

Torleif Jacobsen, vann- og avløpssjef i Kristiansand kommune, var prosjektleder for det nye renseanlegget på Odderøya. Nå er det aktuelt å sende kloakken fra Søgne og Songdalen også hit. Foto: Jacob J. Buchard