Flere måtte legges inn med høyt inntak av alkohol og rus