Fikk likevel godkjenning til forsøksanlegg for havbruk